Đơn giá MiMiMi

>>> TÚI GIẶT MIMIMI – size M: 72.000 đ/chiếc

PioneerM_AquaPink_Protec

Xanh ngọc + Hồng đào

PioneerM_Aqua_Orange

Xanh ngọc + Cam tươi

Pioneer M - Cam tươi + Đen

Cam tươi + Đen

Pioneer L - Màu bạc + Hồng đào

Trắng + Cam tươi

Màu trắng + Hồng đào

Màu trắng + Hồng đào

>>> TÚI GIẶT MIMIMI – size L: 81.000 đ/chiếc

PioneerL_AsiaAndesSport

 

Pioneer L - Xanh ngọc + Trắng

MiMiMi L – Xanh ngọc + Trắng

Pioneer M - Cam tươi + Đen

MiMiMi L – Cam tươi + Đen

Pioneer L - Màu bạc + Hồng đào

MiMiMi L – Màu bạc + Hồng đào

>>> TÚI GIẶT MIMIMI – size X: 135.000 đ/chiếc

PioneerX_300

MiMiMi X Quân đội

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
0Shares
0 0 0