5 bước mua hàng

5 BƯỚC MUA HÀNG:

  1  Xem và chọn sản phẩm trên website www.mimimi.com.vn
  2 Gửi e-mail thông tin:

 • Tên khách đặt  hàng
 • Đija chỉ e-mail
 • Số điện thoại di động người đặt hàng
 • Chọn số lượng sản phẩm cần mua
 • Chọn Phương thức  giao hàng
 • Đija chỉ nhận hàng
 • Số điện thoại di động người nhận hàng
 • Gửi đi.
  3  Nhân viên MiMiMi sẽ trả lời e-mail để xác nhận đơn hàng đủ thông tin
  4  Quý khách sẽ nhận e-mail xác nhận thời gian giao hàng, rõ ràng chi phí.
  5  Quý khách nhận hàng và thanh toán hoá đơn cho nhân viên giao hàng

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS